PEATONALIZACIÓN CALLE COLÓN | Concello de Carballo